• toimitus 3-5 arkipäivän sisällä
  • toimitus 3-5 arkipäivän sisällä

Tunnetusti tekstiilituotteiden ympäristövaikutukset kiteytyvät käytön aikaiseen veden, energia ja kemikaalien (pesuaineet) kulutukseen. Jätelaitoksen arvioiden mukaan yhden lapsen vaippaiän ajalta kertyy noin 400 kiloa kertavaippajätettä. (Jätelaitosyhdistys 2008; Opas uuteen vaippakulttuuriin. 2005.) Suomen kuluttajatutkimuskeskuksen arvioiden mukaan lapsi käyttää vaippoja jopa noin 5 000 kappaletta 2,5 vuoden vaippakautensa aikana (Aalto 1997, 21).Muovin hajoaminen kestää noin 200 v. , mikä tarkoittaa, että yksikään kertakäyttövaippa ei ole vielä maatunut.

WOUWOU yhdistelmävaipoissa, kuori ja imu ovat erillisiä joka mahdollistaa niiden joustavan ja luontoa säästävän eri aikaisen pesun. Kuorta ei tarvitse pestä jokaisen käyttökerran jälkeen; toisinaan voit käyttää sen heti uudelleen ja vaihtaa vain imun, toisinaan voi taas pelkkä huuhtelu riittää. Lapsesta riippuen kuorta voi käyttää helposti 3-5 kertaa ennen varsinaista pesukonepesua. Kuoret ovat teknistä materiaalia, hyvin matalissakin lämpötiloissa puhdistuvaa materiaalia, joten mikäli näkyviä tahroja ei ole se voidaan hyvin pestä 30 C asteessa tai muussa pikapesussa, joka säästää tuotetta ja luontoa. Kun hankit imuosia runsaasti esim. 20-30 kpl ja kuori 5-10 ei vaippapyykkiäkään tarvitse välttämättä pestä kuin pari kertaa viikossa. Eikä tuoksahtelevia roskapusseja pyöri nurkissa!

Käytön jälkeen WOUWOU® -vaippakuori voidaan polttaa energiaksi. Näin ollen mitään tekstiilijätettä ei käytön jälkeen jää ympäristöön, kunhan vain huolehditaan jätteen (käytetyn vaippakuoren) toimittamisesta poltettavaan yhdyskuntajätteen joukkoon.

PeeGuard® - Imut voidaan myös toimittaa poltettavan yhdyskuntajätteen joukkoon tai tekstiilikierrätykseen, jossa siitä voidaan valmistaa kierrättämällä uutta materiaali, esim. uusiokuitua.

WOUWOUn vaipat ovat lähituotantoa, sillä ne valmistuvat Virossa luotettavan toimittajan käsissä.